Tin cậy

DynamicG Google Drive Plugin

sirkesyone-applikes
612.29kB
Tải về
Tải về 3M - 5M
Phiên bản 4.20 3 tuần trước

Mô tả của DynamicG Google Drive Plugin

This is a Plugin, not an App - it does NOT run standalone
Get the main app here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dynamicg.timerecording

This plugin provides Google Drive integration to Time Recording (data backup, recovery and reports upload).
See this page for backup and restore usage:
http://dynamicgandroidapps.svn.cloudforge.com/main/kb/en/kb025_cloud_backup_restore.html
Đây là một Plugin, không phải là một ứng dụng - nó không chạy độc lập
Hãy tải ứng dụng chính ở đây: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dynamicg.timerecording

Plugin này cung cấp Google Drive được tích hợp để Time Recording (sao lưu dữ liệu, phục hồi và báo cáo upload).
Xem trang này để sao lưu và khôi phục sử dụng:
http://dynamicgandroidapps.svn.cloudforge.com/main/kb/en/kb025_cloud_backup_restore.html

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho DynamicG Google Drive Plugin

4
1
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0

Đánh giá DynamicG Google Drive Plugin

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên DynamicG Google Drive Plugin, hãy là người đầu tiên!

Cờ DynamicG Google Drive Plugin

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng sirkesyone applikes
Cửa hàng sirkesyone-applikes 1.4k 645.92k

Thông tin APK về DynamicG Google Drive Plugin

Phiên bản APK 4.20
Khả năng tương thích Android 6.0+ (Marshmallow)


Tải về DynamicG Google Drive Plugin APK
Tải về